Reference

VÝČET REALIZOVANÝCH ZAKÁZEK:

Úklidové práce pro ÚMO 2, 3, 4, 6, 7, 8

Správu veřejného statku města Plzně

Magistrát města Plzně

Správa infrastruktury města Plzně

Zimní údržba pro ÚMO Plzeň 2, 3, 4, 6, 7, 8

Likvidace odpadu pro Policii ČR celého regionu

Likvidace odpadu pro závody Škoda a.s.

Likvidace rozsáhlých černých skládek na prostoru města i v okolí

Účast na výstavbě dálnice Plzeň – Rozvadov a obchvatu Plzně

Přistavování velkokapacitních kontejnerů pro stavební i jiné firmy, soukromé osoby

Zemní práce, zajišťování služeb pro firmy formou subdodávek:

Vyklízení objektu kasáren v Plzni, Úřadu práce, Sklárny Heřmanova Huť

Zajišťování generálního úklidu OC Kaufland, zajišťování úklidů pro Media Production po velkých akcích

Podíl na výstavbě dálničního obchvatu Plzně, Západočeské univerzity, Siemens Borská Pole, Makro Borská Pole, Eurotel