O nás

Vážení zákazníci,
vítáme Vás na internetových stránkách naší firmy.

Naše nové činnosti:

 • Technické činnosti v dopravě
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Přípravné práce pro stavby
 • Poskytování technických služeb
 • Dokončovací stavební práce
 • Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
 • Kontejnerový servis
 • Možnost přistavení a odvoz velkoobjemových kontejnerů  typ: 5, 7, 10m3, otevřených nebo s víky, nebo
 • speciálních kontejnerů.
 • Trvalé zasazení do areálů  +  telefonické objednání vývozu.
 • Souprava – 2 kontejnery.
 • Kontejnery na vozidlo DAF 3 m3, 5 m3 – nosnost 3 tuny.
 • Do VK lze ukládat směsný komunální odpad, stavební sutě, demoliční materiál, zeminu, dřevo, plasty, sklo, sádrokarton.

 
Autodoprava

 – Doprava zemin, štěrků, písků, betonů, stavebních materiálů 

Kropení, mytí a metení

 – Mytí a kropení komunikací, chodníků, areálů staveb kropicími vozy

 – Dovoz vody ( i teplé ) na stavby a do bazénů

 – Čištění a metení komunikací, areálů a veřejných prostranství zametacími vozy

 – Čištění a metení prostranství, hal a chodníků zametacími vozy

 Zimní údržba

 – Zajištění sjízdnosti vozovek, parkovacích ploch, chodníků včetně posypu a jeho odstranění po zimním období

 
Úklid a údržba veřejných prostranství a zeleně

 – Úklid veřejných prostranství, parků, parkovišť a jiných venkovních prostor

 
 Likvidace nepovolených skládek

 – Likvidace nepovolených skládek včetně úpravy terénu a okolí a odvozu odpadu na řízenou skládku

 
Vyklízení objektů

 – Vyklízení bytů, kanceláří, průmyslových objektů

Zámečnické a opravárenské práce

 
Poradenství v oblasti odpadů

Úklid místních komunikací 

– moderní technologie GREEN, BUCHER , velký zametací vůz LIAZ